Lekplatser i Rånnaväg

Lekaktiviteter (Torgvägen 9)

Lekaktiviteter
 • Helhetsbild på lekplatsen
 • Lekaktiviteter som finns på lekplatsen: gunga, rutschkana, sandlåda, klättring
Gungan
 • Ytan intill lekredskapet
 • Gungor finns på lekplatsen
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 0,2% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0,3% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Ljushetskontrasten är 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Gunga anpassad för rullstol finns inte
 • Öglor, hål eller liknande på gungan där medtagna remmar kan fästas finns inte
 • Sittplats finns intill aktivitet
Sittplats
 • Sittplats finns på lekplatsen
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 36cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1,2m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 1,6%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 4,0%
 • Den fria ytans underlag är ojämn
Klätterredskap
 • Ytan intill lekredskapet
 • Klätterställning finns på lekplatsen
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Vändytan lutar 2,8% i längsriktning
 • Vändytan lutar 2,9% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Typ av balansstöd: stödhandtag, ledstång, rep
 • Ljushetskontrasten är 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Klättring med olika svårighetsgrad finns
 • Sittplats finns intill aktivitet
Sittplats
 • Sittplats finns på lekplatsen
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 33cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0,5%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 0,6%
 • Den fria ytans underlag är ojämn
Trappa
 • Rutschkana finns på lekplatsen
 • Trappan sedd framifrån
 • Trappan är rak
 • Trappan är 69cm bred
 • Trappans steg är 22cm djupa
 • Det är 8st trappsteg till vilplan
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0,4NCS
 • Det finns utstickande plansteg
 • Ramp finns inte som kompenserar den här trappan
Höger ledstång
 • Ledstång på höger sida om trappan
 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens höjd är 55cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 10cm
Vänster ledstång
 • Ledstång på vänster sida om trappan
 • Ledstångens höjd är 70cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstångens höjd är 55cm
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0,4NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Mellanrummet mellan övre och nedre ledstång är 10cm
Rutschkana i ställning
 • Ytan intill lekredskapet
 • Rutschkana finns på lekplatsen
 • Vändytan lutar 2,5% i längsriktning
 • Vändytan lutar 0,8% i sidled
 • Fria vändytans underlag är löst , ojämnt
 • Den fria vändytans diameter vid ställningen är 3m
 • Ljushetskontrasten är 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Barriär vid rutschkanans startdel finns
 • Sittplats finns intill aktivitet
Sittplats
 • Sittplats finns på lekplatsen
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 33cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 3m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0,3%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 2,8%
 • Den fria ytans underlag är ojämn
Sandlåda i marknivå
 • Ytan intill lekredskapet
 • Sandlåda finns på lekplatsen
 • Fria vändytans underlag är ojämnt
 • Vändytan lutar 17,8% i sidled
 • Vändytan lutar 0,1% i längsriktning
 • Den fria vändytan är 3m i diameter
 • Den fria bredden på öppningen i sandlådans sarg är 0cm
 • Sandlåda på marknivå finns
 • Det finns inte hörn på sandlådans sarg som kan fungera som ryggstöd
 • Ljushetskontrasten är 0,4NCS mot omgivande ytor
 • Sittplats finns intill aktivitet
Sittplats
 • Sittplats finns på lekplatsen
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Sittplatsens sitthöjd är 35cm
 • Sittplatsen är placerad utanför gångyta eller mötesplats.
 • Det finns plats för fötter under sittytan vid uppresning
 • Det finns inte sittplats med sitthöjd 45-50 centimeter ovan underlag
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Den fria ytans bredd är 1,8m
 • Lutningen på bredden på den fria ytan intill sittplatsen är 0,7%
 • Längden på den fria ytan intill sittplatsen är 3m
 • Den fria ytans lutning bredvid sittplatsen är 9,0%
 • Den fria ytans underlag är ojämn