Östgötateatern i Linköping

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Utrymmet omkring handikapparkeringsplats är plan och rymlig

  Handikapparkeringsplats

Gångytan
 • Gångvägen från handikapparkeringsplats till entré är obegränsad

  Gångvägen till entré

 • Gångvägen från handikapparkeringsplats till entré är obegränsad

  Gångvägen till entré

 • Sittplats är en bänk som har ryggstöd samt armstöd

  Sittplats finns nära handikapparkering

Fast föremål
 • Fastföremål finns som en planteringskärl för växter

  Fast föremål finns

Trappan
 • Trappor är raka på framsidan, men svängda längs ut i sidorna

  Trappor utomhus

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Ledstång finns oavbrutet på trappan högra sida

  Höger ledstång

Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång finns oavbrutet på trappan vänstra sida

  Vänster ledstång

Rampen
 • Rampen har lagom och har lutning

  Rampen utomhus

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång finns oavbrutet och den följer rampen upp till vilplan

  Vänster ledstång