Vendelsö fritidsgård

Passage (Från toaletteterna till dagrum datorrummet)

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysningen i passagen

 • Belysningen

  Belysningen i passagen

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan i passagen

 • Gångytan

  Gångytan i passagen