Konstepidemin, Åttan

Entréhall

Inomhusmiljö
 • belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
Assistanshundar
 • hund
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • djur
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • golvytan
 • vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 250cm bred
Handikapptoalett
 • toaletten
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • skyltens text
 • Underkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • skyltens text
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,4NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 50mm
Slagdörr
 • dörrens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 200cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,1NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Slagdörr öppnas manuellt
 • manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 100cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • golvet
 • behållare
 • Bredden är 170cm
 • Längden är 170cm
 • 35cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 80cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 45cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0,2NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 120cm från golvet
 • Spegelns överkant är 170cm från golvet
 • Kroken har höjden 160cm
 • Kroken är placerad 55cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 150cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 55cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • armstöden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 85cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • armstöden
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 85cm
Armstöd
 • armstöden
 • Avståndet mellan armstöden är 70cm
Handfat
 • handfat
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,2NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak