ABF Västerås (Växhuset - källarvåningen)

Ingång (Handikappanpassad - Växhusets framsida till vänster vån KV)

Alternativa lutningen
 • Alternativ lutning på backen som går ner mot handikappentren
 • I backen som går ner till handikappentren finns det en ledstång på vänster sida sett uppifrån
 • Lutningen i längsriktning är 0,2 %
 • Lutningens sträckning är 13.257m
Slagdörren
 • Fria ytan utanför slagdörren in till handikappsentrén på Växhuset plan KV
 • Slagdörr som går in till Handikappentrén i Växhuset är 87 cm bred
 • Fria ytan utanför slagdörren in till handikappsentrén plan KV
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 266,4cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -0,1% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar -2,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 87cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,95NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 194,1cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0,8 % i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1,6% i längsriktning
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande är 96 cm
 • Markeringen är placerad 96cm över golv
 • Markeringen är placerad 96cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,00NCS
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,00NCS
Tröskel
 • Tröskeln in till passagen från handikappentrén i Växhuset på plan KV är 3 cm hög
 • Tröskelns höjd är 3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5 cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder är 48 cm
 • Dörrhandtaget är placerat 48cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför dörren till handikappentrén i Växhuset till plan KV sitter på en höjd av 69 cm
 • Manöverdon utanför dörren till handikappentrén på plan KV sitter på en höjd av 69cm
 • Manöverdon innanför dörren till Handikappentrén på plan KV i Växhuset har en höjdplacering på 80 cm
 • Manöverdon innanför dörren till handikappentrén
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 69cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 123cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,35NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 80cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 220cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,15NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Slagyta
 • Sladörren som går in till handikappentrén till Växhuset på plan KV öppnas ut i gångstråk
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 771s