Närhälsan Dals-Ed Vårdcentral

Passage (Ingång till reception)

Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Dagsljus som förekommer är bländfri
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshund
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 41cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Takskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 40mm
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 136.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 176.5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.81NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 40mm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 97cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.55NCS mot omgivande vägg