Göteborgs Folkhögskola Nya Varvet

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 2.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,8%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,6% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 93m från entrén
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns inte
Gångytan
 • Gångväg
 • Sittplats
 • Gångvägens bredd är 11,52m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3.5% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 90m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 3m
Gångvägen
 • Lutning
 • Lutningen i längsriktning är 6.0%
 • Lutningens sträckning är 80m
 • Ytan efter lutningens slut är 13m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 0.8% i sidled