Göteborgs Folkhögskola Nya Varvet

Handikapptoalett

Skylt från tak
 • Vid högt placerad skylt finns en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Bildsymbol (ej pictogram)
 • Takskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
Skylt vid dörr
 • Dörrskylt
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 145cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,83NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Utformning av dörrskylt
 • Dörrskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,83NCS mot bakgrunden
 • Skylten har punktskrift
 • Storlek på versaler är 8mm
Slagdörr
 • Dörr
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 140,5cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 157cm
 • Dörröppningens fria bredd är 76,5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0,4cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 67cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Draghandtaget är placerat vågrät
 • Centralt placerat draghandtag finns inte
 • Längden på draghandtaget är 63cm
 • Draghandtaget är placerat 80,5cm över golv
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolv
 • Bredden är 170cm
 • Längden är 170,5cm
 • 65cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 32cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 40,5cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 128cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178,5cm från golvet
 • Kroken har höjden 156cm
 • Kroken är placerad 24cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 137,5cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 61cm från hörn
 • Torkmöjligheten är pappershanddukshållare
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 82,5cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,5cm
Armstöd
 • Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 59cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 81cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 52cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0,05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Högt placerat nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21,5cm från golv