Vilan - Idrottshall

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Två stycken handikapparkeringsplatser vid parkeringen.

  Det finns två stycken handikapparkeringsplatser på parkeringen vid idrottshallen.

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Asfalterad parkering.

  Från handikapparkeringsplatsen går gångvägen över parkeringen mot idrottshallens entré.

Gångytan
 • Två alternativ av asfalterad gångväg.

  Från handikapparkeringsplatsen tar du antingen den kortare gångvägen, som pilen till vänster visar, då går du på vägen mot entrén och passerar då den avfasade trottoarkanten. Alternativt tar du gångvägen till höger då man går på cykelvägen mot entrén utan att passera någon avfasad trottoarkant.

Cykelväg vid gångväg
 • Cykelväg framför entrén.

  Cykelväg framför entrén.