Strandflickornas Havshotell

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Avstigningsplats utmed gata
  • Av- och påstigningsplatsens längd är 00m
  • Av- och påstigningsplatsen är 0m från entrén
  • Belysning finns