AB Alingsåshem

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapparkering markerad med skyltsymbol, rutmarkering och marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 5,10m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1,4%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 1,6% i sidled
 • Belysning finns
 • Handikapparkeringen är 25m från entrén
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk till entré från handikapparkering finns
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Passageöppningen
 • Passageöppning på gångväg till entré
 • Passageöppningens fria bredd är 150cm
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande yta
Gångytan
 • Gångväg till huvudentré från handikapparkering
 • Gångvägens bredd är 2,7m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3,4% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2,7m
Gångvägen
 • Gångvägen har en lutning upp till rampen
 • Gångvägen har en lutning upp till rampen
 • Lutningen i längsriktning är 7,2%
 • Lutningens sträckning är 5m
 • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1,4% i sidled
Cykelväg vid gångväg
 • Cykelvägen korsar gångvägen från handikapparkeringen till entrén
 • Avgränsningens markering har en ljushetskontrast på 0NCS mot bakgrunden
 • Markering är inte kännbar med teknikkäpp
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns