Sinnenas park

Entré

Passageöppningen
 • Passageöppningen
 • Svängrumsytans bredd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 0% i längsriktning
 • Svängrumsytan utanför öppningen lutar 2% i sidled
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 234cm
 • Belysning finns inte
 • Svängrumsytans bredd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför öppningen är 300cm
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 3,5% i sidled
 • Svängrumsytan innanför öppningen lutar 6,7% i längsriktning
Entré
 • Rökning är tillåtet
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte
Fristående skylt
 • Friståendeskyllt vid entréingången
 • Underkanten på skylten är placerad 149cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 169cm från underlaget
Utformning av fristånde skylt
 • Skylt med text
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 31mm