Arvemuseet

Ingång

Slagdörren
 • Yta utanför dörr till andra utställningsbyggnaden/ Space outside door to the other

  Yta utanför dörr till andra utställningsbyggnaden / Space outside door to the other exhibition building

 • Dörröppning / Doorway

  Dörröppning / Doorway

Tröskel
 • Tröskel / Treshold

  Tröskel / Treshold

Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför entrédörr / Doormat inside entrance door

  Dörrmatta innanför entrédörr / Doormat inside entrance door

Rampen
 • Ramp till entrédörr/ Dock ramp to entrance door

  Ramp till entrédörr/ Dock ramp to entrance door

 • Ramp till entrédörr/ Dock ramp to entrance door

  Ramp till entrédörr/ Dock ramp to entrance door