Folktandvården Fristad

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Beskriv belysningen
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Ange typer av tillåtna assistanshundar
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur ej tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Beskriv gångytans
 • Beskriv utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 229cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 229cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 167cm
Disk med fast höjd
 • Beskriv receptionsdisken
 • Höjden på disken är 91cm
 • Längden på disken är 63cm
 • Benutrymmets djup är 19cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.57NCS
Glasruta
 • Beskriv glasrutan
 • Det finns möjlighet att läsa på läppar genom glasrutan
 • Öppningsbar glasruta finns
Fast placerad ringklocka
 • Beskriv den fast placerade ringklockan
 • Ringklockan är placerad 117cm över underlaget
 • Ringklockan är placerad 139cm från närmaste föremål
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.76NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
Fast placerad kortläsare
 • Beskriv den fast placerade kortläsaren
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 92cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.45NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
 • Det finns inte tillgång till ledsagning