Fysiorehab, Kungälv Centrum

Omklädningsrum (Dam)

Skylt vid dörr
 • Skylt
 • Underkanten på skylten är placerad 144cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 150,9cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,05NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,53NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 12mm
Slagdörr
 • Slagdörren
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,3NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • tröskel
 • Tröskelns höjd är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 78cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 113,3cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 187cm bred
Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrum utrymme
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
Bänk
 • bänken
 • Den fria ytans längd är 200cm
 • Den fria ytans bredd är 245cm
 • Väggfast bänk finns inte
 • Bänkens sitthöjd är 44,5cm
 • Bänkens bredd är 80cm
 • Bänkens djup är 40cm
Klädskåp
 • klädskåp
 • Den fria ytans längd är 205,5cm
 • Den fria ytans bredd är 125cm
 • Klädskåpets djup är 52,6cm
 • Klädskåpets bredd är 30cm
 • Klädskåpet är placerat 50cm från närmaste hörn
 • Krok är placerad 0cm från klädskåpets golv
 • Låset är placerat 35cm från golvet
Spegel
 • spegel
 • Spegelns underkant är 101cm från golvet
 • Spegelns överkant är 190cm från golvet
Krok
 • krok
 • Kroken har höjden 105cm
 • Kroken är placerad 82,5cm från hörn
Dörren
 • Dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 90cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 49,9cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering över glasrutan
 • Markeringens underkant är placerad 53cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 170cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat
 • Tröskelns höjd är 28cm
 • Den fria ytans längd är 80cm
 • Den fria ytans bredd är 80cm
 • Duschplats som avgränsas med mjuk list finns inte
 • Blandaren på duschen är två kranar
 • Blandaren är placerad 80cm från golv
 • Blandaren är placerad 10cm från närmaste hörn
 • Dusch finns som kan användas som handdusch