Lilla Bommen Konferenscenter

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus i receptionshall
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Breda markeringen
 • Markeringens underkant är placerad 133,8cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 179,8cm över underlaget
 • Markeringens färg är frostat
Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i reception
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisken
 • Höjden på disken är 110,4cm
 • Längden på disken är 320,3cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,59NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning