ABF Kronoberg Ljungby

Studierum (Moa Martinssson)

Inomhusmiljö
 • Ljuset i rummet kan vara bländande, men är jämt och dagsljus kan avskärmas
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är parfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshund är tillåten
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Vändytan i rummet är väl tilltagen
 • Vändytan i rummet är väl tilltagen
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Beskriv studierummet
 • Flyttbar teleslinga finns
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns
 • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
 • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
Sittplats
 • Stolen är i normalhöjd och har ryggstöd, men ej armstöd
 • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bordet är ovalt och det är gott om plats för den som sitter i rullstol
 • Fri höjd under bordet är 72cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 99cm
 • Fri bredd under bordet är 180cm