Lilla Bommen Konferenscenter

Passage från reception till konferensrum

Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus i passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtet
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga djur inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i passage
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 127cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 127cm
Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i gångstråk
 • Det finns löst föremål i gångstråk