Lilla Bommen Konferenscenter

Konferensrum

Skylt på vägg
 • Väggskylt till konferensrum
 • Underkanten på skylten är placerad 113,7cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 131,7cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,51NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 90mm
Slagdörr
 • Öppen dörr till konferensrum
 • Dörröppningens fria bredd är 90,8cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,21NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 2,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,6cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtag till konferensrum
 • Dörrhandtaget är placerat 90,2cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus i konferensrum
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar tillåtet
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga djur inte tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta i konferensrum
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 196cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 125cm
Sittplats
 • Sittplats i konferensrum
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord i konferensrum
 • Fri höjd under bordet är 66cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 50cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm