Närhälsan Partille Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Mötesrum

Slagdörr
 • Slagdörr öppen

  Slagdörr öppen

Tröskel
 • Tröskel

  Tröskel

Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Slagdörr stängd

  Slagdörr stängd

Inomhusmiljö
 • Belysning i mötesrum

  Belysning i mötesrum

Gångytan
 • Gångyta i mötesrum

  Gångyta i mötesrum

Sittplats
 • Sittplats i mötesrum

  Sittplats i mötesrum

Sittplats
 • Sittplats i mötesrum

  Sittplats i mötesrum

Bord
 • Bord i mötesrum

  Bord i mötesrum

Mötesrum
 • Hörselteknisk utrustning finns ej

  Hörselteknisk utrustning finns ej