SAAB Car Museum

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Bild på handikapparkeringsplatserna.
 • Bilden visar de två handikapparkeringsplatserna.
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.38m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 1.3%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 0.9% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Handikapparkeringen är 50m från entrén
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Bilden visar gångvägen från parkering till entré.
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Gångytan
 • Bilden visar gångvägen från handikapparkeringarna till Saab Bilmuseums entré.
 • Bild på sittplatserna som finns längs gångvägen från handikapparkeringarna till entrén.
 • Gångvägens bredd är 3.67m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord
 • Gångytan lutar 3.2% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 2m
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
 • Avståndet mellan handikapparkeringsplatsen och första sittplatsen är 14.5m
 • Avståndet från första till andra sittplatsen är 0.79m
 • Avståndet mellan sittplatsen och entrén är 31m