SAAB Car Museum

Ingång

Skylt på vägg
 • Bild på väggskylt där det står Saab Bilmuseum/ Saab Car Museum.
 • Underkanten på skylten är placerad 110cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 187cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Bild på väggskylten utanför entrén.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.20NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 340mm
Skylt vid dörr
 • Bilden visar skyltningen på dörren intill Saab Bilmuseum.
 • Underkanten på skylten är placerad 185cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 143cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Utformning av dörrskylt
 • Bild på dörrskylten.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.25NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 110mm
Slagdörren
 • Bilden visar den fria ytan utanför dörren.
 • Bilden visar hur dörren ser ut in till Saab Bilmuseum.
 • Bilden visar den fria ytan innanför entrédörren.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 600cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 400cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
Dörrkontrasten
 • En nära bild på dörren in till museet.
 • Bilden visar dörrens ljuskontrast mot omgivande vägg.
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Bilden visar en närbild på dörren och den markering som finns på i ögonhöjd för sittande.
 • Markeringen är placerad 100cm över golv
 • Markeringens färg är grå
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bild på den breda markeringen över glasdörren.
 • Markeringens underkant är placerad 80cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 120cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
Tröskel
 • Bilden visar dörrens tröskel.
 • Tröskelns höjd är 1.5cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Bild på den dörrmatta som finns innanför entrén.
 • Dörrmattan är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas manuellt
 • Bild på dörren från insidan av museet.
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Entré
 • Bilden visar att rökning är tillåten i anslutning till entrén
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden