Trädgårdsmästarens förskola Solrosen

Trädgårdsmästarens förskola Solrosen

Ingång

Slagdörren
 • Bild på entré.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0,3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1,2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
 • Markeringen är placerad 86cm över golv
 • Markeringens färg är grön
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 282cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 288cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Tröskel
 • Bild på tröskel samt skrapgaller.
 • Tröskelns höjd är 2cm
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag