Närhälsan Heimdal Vårdcentral, Borås

Receptionshall

Skylt från tak
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
Utformning av skylt från tak
 • Takskylt
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.8NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 55mm
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 93cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Receptionen
 • Ledstråk till reception
 • Hjälpmedel
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0.67NCS mot underlag
 • Hörselteknisk utrustning finns i lokalen.
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Det finns tillgång till ledsagning
Köautomat
 • Köautomat
 • Visuell information
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 43cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är tryckknapp
 • Funktionen är placerad 104cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 225cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 80cm
 • Längden på disken är 116cm
 • Benutrymmets djup är 11cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.45NCS
Fast placerad kortläsare
 • Kortläsare
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 94cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.2NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns