SAAB Car Museum

Entréhall

Inomhusmiljö
 • Symbol för ej bullrig miljö.
 • Symbol för jämn belysning.
 • Bilden visar ljus som kommer in från takfönstren.
 • Bilden visar en symbol för städning.
 • Bilden visar en symbol för alarm.
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol ledarhund.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som ej tillåter pälsdjur.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Bild på gångytan in till museet.
 • Bilden visar utrymmet innanför entrédörrarna.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 215cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 125cm
Sittplats
 • Bilden visar en sittplats som finns i entrén.
 • Sittplatsens sitthöjd är 43cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bild på sittplats.
 • Fri höjd under bordet är 46cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 47cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 70cm
 • Fri bredd under bordet är 70cm
Informationsdisk
 • Bilden visar informationsdisken i entrén.
 • Höjden på disken är 113cm
 • Längden på disken är 600cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
Flyttbar ringklocka
 • Bild på ringklockan i receptionsdisken.
 • Ringklockans ljushetskontrast mot bakgrunden är 0.5NCS
Informationsplats
 • Bilden visar att hjälpmedel och specialutrustning inte finns
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns inte som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Fast placerad kortläsare
 • Bild på kortläsaren i receptionen.
 • Avståndet från golvet till översta knappraden eller till kortläsarens översta del är 120cm
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.2NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns
Bokningsmöjlighet
 • Bilden visar en symbol på en receptionsdisk.
 • Bokningsbekräftelse finns via e-post
 • Bokningsbekräftelse finns via SMS
 • Muntlig bokningsbekräftelse finns
 • Det finns personal som kan ge information om tillgängligheten på plats
 • E-faktura finns
Passageöppning
 • Bilden visar passageöppningen till kapprum och toaletter.
 • Dörröppningens fria bredd är 175cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.3NCS mot omgivande vägg
Kapprum
 • Bilden visar kapprummet och dess golvyta.
 • Den fria ytans längd är 500cm
 • Den fria ytans bredd är 190cm
 • Kroken har höjden 158cm
Handikapptoalett
 • Bild som visar utrymmet utanför toaletterna.
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Bild på handikappskylten, på toalettdörren.
 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 174cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Pictogram
 • Bilden visar handikappsymbolen på toalettdörren.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Utformning av dörrskylt
 • Bilden visar handikappsymbol och text på toalettdörren.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Skylten har relief
 • Storlek på versaler är 35mm
Slagdörr
 • Bilden visar handikapptoalettens dörröppning.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 175cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77.5cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Bilden visar dörrhandtaget på handikapptoaletten.
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Handfat med avlastningshylla bakom.
 • Bilden visar handikapptoaletten och behållare i bakgrunden.
 • Bredden är 185cm
 • Längden är 189cm
 • 108cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 32cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 50cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 86cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 57cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 18cm
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 102cm från golvet
 • Spegelns överkant är 261cm från golvet
 • Kroken har höjden 127cm
 • Kroken är placerad 80cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 137cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 20cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Bilden visar höger armstöd, sett framifrån, som är uppfällbart och finns 78 cm över golvet
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Bilden visar vänster armstöd, sett framifrån, som finns 78 cm övergolvet
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 78cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Bild på toaletten och nedfällda armstöd.
 • Avståndet mellan armstöden är 60cm
Handfat
 • Bilden visar handfatet inne på handikapptoaletten.
 • Överkanten på handfatet är 75cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 40cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0.05NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Bilden visar knappen till nödlarmet.
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
Nödlarm på vägg
 • Bilden visar det lågt placerade nödlarmet som finns vid dörren
 • Bilden visar nödlarmet placerat intill toalettstolen
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 30cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 90cm från golv
Övrig toalett
 • Bilden visar herrtoaletten.
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Bilden visar en symbol för att det är herrtoalett.
 • Underkanten på skylten är placerad 151cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 175cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
Pictogram
 • Bilden visar symbolen för herrtoalett.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Relief finns på skylten
Slagdörr
 • Bild på dörröppningen in till herrtoaletten.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 190cm
 • Dörröppningens fria bredd är 68cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.20NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
 • Tröskelns höjd är 0.3cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Bild visar dörrhandtaget på toaletten.
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Bilden visar handfatet med dess engreppsblandare
 • Avlastningshylla finns inte
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger