SAAB Car Museum

Utställningsrum

Passageöppning
 • Bilden visar passageöppningen till utställningsrummet.
 • Dörröppningens fria bredd är 190cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Bilden visar en symbol för ojämnt ljus.
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol för pälsbärande djur.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Bild på gångytan mellan bilarna i en del av utställningslokalen.
 • Bilden visar den fria ytan att vända på bland utställningen.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 145cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 500cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 145cm
Sittplats
 • Bilden visar två bilsäten som står bland utställningsbilarna.
 • Sittplatsens sitthöjd är 38cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Belysning av föremål
 • Bilden visar några av utställningsbilarna inne i Saab Bilmuseum.
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
Utställning
 • Bilden visar bilmotorer som finns utställda i utställningslokalerna.
 • Bilden visar en gångväg mellan utställningsbilar och de utställda bilmotorerna.
 • Högsta höjd på nedre delen av föremål i monter eller liknande är 45cm
 • En gångyta är 312cm bred
 • 1% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 0% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
Visning eller guidning
 • Bilden visar en symbol som visar att det inte finns hörselteknisk utrustning.
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används inte alls
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
Syntolkning
 • Bilden visar en symbol för att syntolkning inte finns.
 • Syntolkning finns inte att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns inte
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • Bilden visar en trappa som går upp till andra våningen i bilmuseet.
 • Det är 18st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 110cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Trappans steg är 19cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Det finns inte utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Bilden visar en trappa i museet och dess ledstänger.
 • Ledstångens höjd är 112cm
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 100cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.30NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Bilden visar en trappa i museet och dess ledstänger.
 • Ledstångens höjd är 112cm
 • Ledstången sträcker sig 45cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ramp
 • Bilden visar bilar som är placerade längs med en ramp inne i museet.
 • Rampen lutar 7.1%
 • Lutningen på rampen är 41m lång
 • Rampen är 550cm bred
 • Rampen lutar 0.3% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.60NCS
 • Det finns en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Bilden visar ledstången på höger sida, sett nerifrån, som är 110 cm hög
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 398cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.50NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Bilden visar ledstången på vänster sida, sett nerifrån, som är 110 cm hög
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 1020cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Fristående skylt
 • Bilden visar en skylt som står vid en bil och ger information om den.
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 93cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 108cm från underlaget
Utformning av fristånde skylt
 • Bilden visar en skylt som ger information om en viss Saab bil.
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.85NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 4mm
Övriga datorbord
 • Bilden visar en dator som är placerad i entrén.
 • Fri höjd under bordet är 99cm