Hälsans Hus, Landvetter

Receptionshall

Slagdörr
 • Dörröppningens bredd.
 • Dörröppningens fria bredd är 76.6cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.37NCS mot omgivande vägg
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering över glasrutan.
 • Markeringens underkant är placerad 96cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 111.5cm över underlaget
 • Markeringens färg är brun
 • Tröskelns höjd är 2.5cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets närmaste hinder.
 • Dörrhandtaget är placerat 150cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning i receptionshallen.
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i receptionshallen.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 103cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Skylt på vägg
 • Väggskylt.
 • Underkanten på skylten är placerad 145.5cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 167cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.67NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 41mm
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisken.
 • Höjden på disken är 73.5cm
 • Längden på disken är 200cm
 • Benutrymmets djup är 60cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0NCS
Sittplats
 • Stol i receptionshallen.
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Receptionen
 • Hjälpmedel vid receptionen.
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns inte
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate
 • Det finns hjälpmedel eller specialutrustning
 • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
 • Bildtelefon finns inte
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare.
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0.10NCS
 • Lägsta höjden på kortläsaren är 134cm
 • Högsta höjden på kortläsaren är 52cm
 • Möjlighet att betala med kontanter finns