Havets Hus

Utställningsrum (Skageraks kapare)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 110,6cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Lampor och ljus
 • Ljudmiljön är bullrig
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur är ej tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 99,8cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 134,2cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Föremål i gångstråk
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Belysning av föremål
 • Lampor och ljus i utställning
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
Utställning
 • Passage vid de utställda föremålen
 • En gångyta är 99,1cm bred
 • 5% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns
 • 100% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia
Visning eller guidning
 • Hörselteknisk utrustning finns
 • Hörselteknisk utrustning vid guidning eller visning används på begäran
 • Språk vid visning eller guidning finns speciellt anpassat för att vara enkelt och lättförståeligt
Syntolkning
 • Syntolkning finns
 • Syntolkning finns att beställa
 • Syntolkning som erbjuds på fasta, regelbundna tider finns inte
 • Digital guide för syntolkning finns
Teckentolkning
 • Teckentolkning finns
 • Det finns teckentolkning som kan beställas
 • Teckentolkning finns inte på fasta, regelbundna tider
 • Digital guide finns inte för teckentolkning
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Skyltens belysning är bländande
 • Underkanten på skylten är placerad 11cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 243cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,68NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 15mm