Nötkärnan Kortedala Vårdcentral

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysningen

  Belysningen i receptionshallen

 • Belysningen

  Belysningen i receptionshallen

 • Gångmatta

  Gångmattan i receptionshallen

Assistanshundar
 • Assistans hund

  Assistans hundar är inte tillåtna i denna lokal

Pälsbärande djur
 • Pälsdjur

  Övriga pälsdjur är ej tillåtna i denna lokal

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan i receptionshallen

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats i receptionshallen

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats i receptionshallen

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats i receptionshallen

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylten till receptionen

Skylt på vägg
 • Väggskylt

  Väggskylten utanför receptionen

Passageöppning
 • Passageöppningen

  Passageöppningen till receptionen

Receptionen
 • Ledstråk

  Ledstråk till receptionen

 • Hjälpmedel eller specialutrustning

  Hjälpmedel eller specialutrustning i receptionen

Köautomat
 • Köautomaten

  Köautomaten i receptionen

 • Köautomaten

  Visuell information på Köautomaten

Disk med fast höjd
 • Receptionsdisken

  Receptionsdisken i receptionen

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats vid disken

Fast placerad ringklocka
 • Ringklocka

  Ringklockan utanför receptionen

Höj- och sänkbar kortläsare
 • Kortläsare

  Kortläsaren i receptionen