Frölundabadet\/ Frölunda Kulturhus

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Handikapp p-plats med skylt och marksymbol

  Handikapp p-plats med marksymbol längs trottoaren

 • Handikapp p-plats med skylt och marksymbol

  Handikapp p-plats med skylt och marksymbol 3 i bredd

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikapp p-plats med skylt och marksymbol

  Handikapp p-plats med skylt och marksymbol

Gångytan
 • Gångväg

  Gångväg

 • Bänk

  Längs gångväg

Gångvägen
 • Gångväg

  Gångväg