SAAB Car Museum

Konferensrum

Passageöppning
 • Bilden visar dörröppningens fria bredd in till ett utan konferensrummen.
 • Dörröppningens fria bredd är 230cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.10NCS mot omgivande vägg
Inomhusmiljö
 • Bilden visar en symbol som betyder att det är ojämn belysning.
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Bilden visar en symbol för ledarhund.
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Bilden visar en symbol som betyder att pälsdjur ej är tillåtet.
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Bilden visar gångytan mellan väggen och stolarna i konferensrummet.
 • Bilden visar utrymmet som finns i konferenslokalen för att vända eller backa in.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 192cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 300cm bred
Lösa sittplatser
 • Bilden visar de stolar som står placerade inne i konferenslokalen.
 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 47cm
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Fri passage vid sittande personer
 • Bilden visar den fria passagen bakom sittande personer.
 • En gångyta är 44cm bred
 • En gångyta är 44cm bred
Åhörarplatser
 • Bilden visar en symbol som visar att det inte finns hörselteknisk utrustning.
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
Podium
 • Bilden visar podiet i konferenslokalen.
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0.85NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns inte
Enskilt steg
 • Bilden visar podiets trappsteg inne i konferenslokalen.
 • Stegets höjd är 26cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.85NCS mot omgivningen