Rosenius blommor

Ingång

Slagdörren
 • Bild på entré.
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 125cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 90cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 84cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Markeringens underkant är placerad 90cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 100cm över underlaget
 • Markeringens färg är blå
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 130cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörrhandtaget är placerat 42cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Totalt rökförbud inom området finns inte
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Askkopp finns inte
 • Det är 2st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 124cm bred
 • Trappans steg är 17,5cm höga
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstång som löper oavbrutet finns