Fängelset

Ingång (Tillgänglig med ramp )

Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ramp
Trappan
 • Trappan
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 148cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 30cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord
Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 70cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 54cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänstra ledstång
 • Ledstångens höjd är 86cm
 • Ledstången sträcker sig 70cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 54cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 30cm förbi översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Rampen
 • Ramp till ingången
 • Rampen lutar 1.3%
 • Lutningen på rampen är 0.5m lång
 • Rampen är 142cm bred
 • Rampen lutar 5.2% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
Avåkningsskyddet på höger sida sett nerifrån
 • Avåkningsskydd från höger
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
Avåkningsskydd vänster sida sett nerifrån
 • Avåkningsskyd till vänster sett nerifrån
 • Ett avåkningsskydd är en kant
Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Vänstra ledstången sett nedifrån
 • Ledstångens höjd är 100cm
 • Ledstången sträcker sig 5cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Slagdörren
 • Fyra ytan utanför ingången
 • Dörröppningens fria bredd
 • Fria ytan innanför slagdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.4% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 98cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.8% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.5% i längsriktning
Tröskel
 • Slagdörrens tröskel
 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför
 • Dörrmattan är tunn
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Ingångs dörren
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför dörren
 • Manöverdonet insidan dörr
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 33cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.01NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.65NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Slagyta
 • Dörren öppnas ut i gångstråket
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 23s