Båtsmansskolan

Handikapptoalett

Passageöppning
 • Passageöppningen

  Passageöppningens fria bredd

Skylt vid dörr
 • Dörrskylten

  Dörrskylten på dörren

Slagdörr
 • Svängrumsytan

  Svängrumsytan utanför dörren

 • Slagdörren

  Slagdörrens fria bredd

Tröskel
 • Tröskel

  Slagdörrens tröskel

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell slagdörr

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Handikapptoalettens utformning
 • Golvytan

  Toalettgolvets yta

Handfat
 • Handfatet

  Handfatet har en blandare

Nödlarm
 • Nödlarm

  Nödlarm finns utanför dörren

Nödlarm med sladd
 • Nödlarm

  Nödlarm med sladd