Barn och Ungdomsmottagning Uddevalla sjukhus

Parkering och gångväg (Längst bort från Entré)

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikappsparkering i bredd eller fristående
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsens bredd är 3.5m
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 0.1%
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2.5% i sidled
 • Handikapparkeringen är 69m från entrén
 • Belysning finns
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk finns inte
 • Kännbart ledstråk finns inte
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0NCS mot underlag
Gångytan
 • gångvägen
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 2.1% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Gångvägen
 • Gångvägen lutar
 • Lutningen i längsriktning är 6.4%
 • Lutningens sträckning är 8m
 • Ytan efter lutningens slut är 48m lång
 • Ytan efter lutningen lutar 1.8% i sidled
Passageöppningen
 • Passageöppning på gångväg
 • Passageöppningens kanter har en ljushetskontrast på 0,41NCS mot omgivande yta
 • Passageöppningens fria bredd är 212cm
Löst föremål
 • Löst föremål i gångstråk finns
 • Det finns löst föremål i gångstråk