Fysrehab, Lidköping

Väntrum

Inomhusmiljö
 • Belysning i väntrum
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Övriga pälsdjur inte tillåtna
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i väntrummet
 • Utrymme att vända
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202,1cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 42,7cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,6cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen