Fysrehab, Lidköping

Passage (Från väntrum till behandlingsrum/omklädningsrum)

Inomhusmiljö
 • Belysning passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshund är tillåtet
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur är ej tillåtet
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 161cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål
 • Det finns löst föremål i gångstråk