Steningehöjdens Sporthall

Omklädningsrum

Slagdörr
 • Slagdörren
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,32NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 98cm från närmaste hinder
Inomhusmiljö
 • Belysning
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 3 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • utrymmet att vända eller backa
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 218cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 218cm bred
Omklädningsutrymmet
 • Omklädningsrum
 • Omklädningsrummet är ett gemensamt utrymme
 • Tillgång till enskilt omklädningsutrymme finns inte
Bänk
 • Bänk
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 132cm
 • Väggfast bänk finns
 • Bänkens sitthöjd är 43cm
 • Bänkens bredd är 300cm
 • Bänkens djup är 49cm
Krok
 • Krok
 • Kroken har höjden 118cm
 • Kroken är placerad 58cm från hörn
Övrig toalett
 • Toalett
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Slagdörr
 • Slagdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 265cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 128cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,22NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är engreppslås
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Manuell dörr
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Toalett
 • Handfat
 • Ljushetskontrast toalettstol mot bakgrund 0,43NCS
 • Avlastningshylla finns inte
 • Tillgång till skötbord finns inte
 • Skötbordets höjd är 0cm
 • Skötbordets längd är 0cm
 • Skötbordets bredd är 0cm
 • Det finns en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har sensorstyrd blandare
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 3 gånger
Dusch
 • Duschutrymmets
 • Duscharmatur
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 132cm
 • Blandaren på duschen är sensorstyrd blandare
 • Blandaren är placerad 108,7cm från golv
 • Blandaren är placerad 38,7cm från närmaste hörn
 • Dusch finns inte som kan användas som handdusch