Hanvedens ishall

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
 • Handikappsparkeringen

  Handikappsparkeringen innan entrén

Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk

  Ledstråk finns inte där

Gångytan
 • Gångvägen

  Gångvägen till entrén

 • Gångvägen

  Gångvägen till entrén