Göteborgs Botaniska Trädgård

Toalett utomhus (Vid dammen)

Toalett
 • Flera toaletter

  Flera toaletter

Skylt på vägg
 • Skylt på vägg

  Skylt på vägg

Slagdörr
 • Slagdörren

  Slagdörrens fria bredd

Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell slagdörr

  Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder

Toalett
 • Handfatet

  Handfatet har en blandare