Örebro Kommun Cityakademin

Ingång (Kvällsöppet)

Slagdörren
 • Den fria ytan utanför entrén
 • Slagdörrens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 0cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 74cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 163cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 543cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 1% i längsriktning
Tröskel
 • Slagdörren tröskel
 • Tröskelns höjd är 4cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller innanför entré
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 60cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Slagdörr
 • Slagdörrens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 94cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 166cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysning vid passage
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 7 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i passage
 • Utrymmet att vända eller backa in på
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 180cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 161cm
 • Dörrar som kan öppnas ut i gångstråket finns på höger sida sett framifrån i passagen
Trappa
 • Trappa kompenseras av hiss
 • Trappan kompenseras av hiss
Trappa
 • Trappan vid passage
 • Det är 16st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 148cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.15NCS
 • Trappans steg är 27cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 77cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 77cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns inte
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns inte
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Hiss
 • Hissens anropsknappar
 • Svängrumsytan utanför hissen
 • Anropsknappen är placerad 121cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 10cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.2NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 182cm
 • Den fria ytans bredd är 112cm
 • Djupet på hisskorgen är 140cm
 • Hisskorgens bredd är 111cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hissknapparna är 2cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
 • Översta knappraden är placerad 112cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 103cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 53cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns
Dörrkontrast
 • Skjutdörrens ljushetskontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.2NCS mot omgivande vägg
 • Dörröppningens fria bredd är 80cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 4s