Närhälsan Dalsjöfors Vårdcentral

Passage (Från väntrum till behandlingsrum)

Slagdörr
 • Dörröppningens bredd

  Dörröppningens bredd

Inomhusmiljö
 • belysning

  belysning

Gångytan
 • Gångytan

  Gångytan

Sittplats
 • Sittplats

  Sittplats