ABF Västerås (Växhuset - våning 3)

Studierum (438 - Röda Korset Stora Salen)

Slagdörr
 • Slagdörren som går in till rum 438 har en fri bredd på 90 cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,00NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,20NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskeln som går in til rum 438 har en höjd på 3,5 cm tröskeln har en avfasning på 1,5 cm
 • Tröskelns höjd är 3,5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1,5 cm
 • Dörr öppnas alltid av personal, kort eller nyckel.
Inomhusmiljö
 • Belysningen i rum 438 är bländfri och jämn
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt, visuellt utrymningslarm
Assistanshundar
 • Assistanshundar är tillåtna i lokalen
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
 • Pälsdjur är inte tillåtet i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är hårdgjord och jämn
 • Gångytan är hårdgjord och jämn
 • Gångytan är hårdgjord och jämn
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 197,9cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn, hårdgjord
 • En gångyta är 251,6cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Lösa föremål finns i gångytan i form av stolar och bord
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Sittplats
 • Sittplatserna i rum 438 har en sitthöjd på 46 cm
 • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Borden i rum 438 har en höjd på 74 cm
 • Fri höjd under bordet är 71cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 74 cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 120cm