Närhälsan Gibraltargatan Vårdcentral

Ingång

Fristående skylt
 • Fristående skylt utanför entrén
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 133,1cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 192,5cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.64NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 28mm
Slagdörren
 • Yta utanför slagdörr
 • Dörröppningens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 112.5cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.42NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande
 • Markeringen är placerad 103,7cm över golv
 • Markeringens färg är svart
Flerfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för stående
 • Markering i ögonhöjd för stående
 • Markeringen är placerad 153cm över golv
 • Markeringens färg är vit
 • Markeringens andra färg är svart
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0.69NCS
Skrapgaller utanför dörr
 • Skrapgaller utanför entrén
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Tröskel
 • Tröskel till entréndörren
 • Tröskelns höjd är 3cm
Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller innanför
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas manuellt
 • Entrédörren
 • Dörrhandtaget är placerat 92.5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Dörröppnare utanför entredörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 84.5cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 138cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.52NCS
Slagyta
 • Dörr som öppnas ut i gångytan
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Dörr öppnas inte alls av personal
 • Dörr öppnas inte alls av personal