Utpost Hållö - Servering

Bastu

Dörren
 • dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 27cm från närmaste hinder
 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,05NCS mot omgivande vägg
Bastu
 • bänk
 • utrymmet framför lavarna
 • Bänkens sitthöjd är 50cm
 • Bänkens bredd är 202cm
 • Bänkens djup är 50cm
 • Den fria ytans längd är 224cm
 • Den fria ytans bredd är 36cm
 • Bastuaggregat som är avskärmat ända ner finns inte