Social resursförvaltning

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysning i receptionshall
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 280cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
Fast föremål i gångstråk
 • Pelare
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Sittplats
 • Sittplatser
 • Sittplatsens sitthöjd är 42cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
Slagdörr
 • Dörr till trapphus
 • Dörröppningens fria bredd är 91cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasyta i ögonhöjd för stående
 • Dörrmarkering i ögonhöjd för stående
 • Markeringen är placerad 172cm över golv
 • Markeringens färg är svart
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd mellan dörrhandtag och närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av hiss
 • Det är 20st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 130cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 17cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.2NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Trappan är hårdgjord, jämn
 • Det finns inte utstickande plansteg
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 55cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 93cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns
 • Ledstången sträcker sig 25cm förbi översta delen
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.5NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Hiss
 • Anropsknappar till hiss
 • Svängrumsyta utanför hiss
 • Anropsknappen är placerad 100cm över underlaget
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 170cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 170cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Djupet på hisskorgen är 205cm
 • Hisskorgens bredd är 104cm
 • Nivåskillnad mellan hissgolv och ytan utanför är 0mm när hissen stannat
 • Ledstång placerad på samma sida som manöverpanelen finns inte
 • Ledstången har en ljushetskontrast på 0.2NCS
 • Ledstången är 90cm ovanför golvet.
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns
Skjutdörren
 • Hissdörrens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 7s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissknapparna är 2.5cm stora
 • Typen på hissknappar är upphöjd
 • Hissknapparna har relief som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns inte på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Hissens manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 93cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 93cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 69cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
Våningsinformationen
 • Visuell våningsinformation i hiss
 • Visuell information om våningsplan finns
Olika verksamheter finns på olika våningsplan
 • Skylt med information om verksamheter
 • Skylt med information om verksamheterna finns
Skylt från tak
 • Takskylt ovanför receptionsdisk
 • Vid högt placerad skylt finns inte en kompletterande skylt som går att komma nära intill
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.65NCS mot bakgrunden
 • Storlek på versaler är 60mm
 • Kännbart ledstråk finns inte
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 122cm
 • Längden på disken är 500cm
 • Benutrymmets djup är 15cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0.4NCS
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Kommunikationshjälpmedel finns inte
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
Skylt på vägg
 • Väggskylt på pelare, vägledning till toaletter
 • Underkanten på skylten är placerad 227cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 242cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Skylt på vägg
 • Väggskylt, vägledning till toaletter
 • Underkanten på skylten är placerad 178cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 189cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.75NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Inomhusdörr, fri bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 125cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
Inomhusmiljö
 • Belysning i passage till handikapptoalett
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Passage till handikapptoalett, gångyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 103cm
Fast föremål i gångstråk
 • Pelare i gångyta
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Handikapptoalett
 • Handikapptoalett finns i angränsande konferenslokal
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Toalettskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 153cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 161cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Fri yta utanför handikapptoalettdörr
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 180cm
 • Dörröppningens fria bredd är 77cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Slagdörr öppnas manuellt
 • Avstånd mellan dörrhandtag och närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Golvyta
 • Avlastningshylla finns inte
 • Pappershållare
 • Bredden är 170cm
 • Längden är 171cm
 • 51cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 50cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0.25NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Spegelns underkant är 97cm från golvet
 • Spegelns överkant är 197cm från golvet
 • Kroken har höjden 158cm
 • Kroken är placerad 28cm från hörn
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 111cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 64cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd sett framifrån
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd sett framifrån
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79cm
 • Toalettpappershållare finns inte på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd
 • Avstånd mellan toalettstolens armstöd
 • Avståndet mellan armstöden är 65cm
Handfat
 • Handfat på handikapptoalett
 • Överkanten på handfatet är 85cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 31cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm utanför handikapptoalettdörr
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Högt placerat nödlarm på vägg
 • Lågt placerat nödlarm på vägg
 • Nödlarm på vägg är placerat 71cm från golv
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21cm från golv
Övrig toalett
 • Övriga toaletter
 • Typ av toalett är flera toalettrum i utrymmet
Skylt vid dörr
 • Dörrskylt vid övrig toalett
 • Underkanten på skylten är placerad 152cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 160cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.6NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Toalettdörr, fri bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 56cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.2cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Toalettens utformning
 • Handfat på övrig toalett
 • Avlastningshylla finns inte
 • Det finns inte en stor behållare med lock för stomipåsar eller vuxenblöjor
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
 • Tvålen är parfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte