Resia

Resia

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplats i bredd eller fristående
  • Handikapps parkeringen ligger runt hörnet från Resia.

    Handikapps parkeringen ligger runt hörnet från Resia.

Gångytan
  • Gångvägen är 2,5 m bred.

    Gångvägen är 2,5 m bred.

Gångvägen
  • Gångvägen har en lätt lutning.

    Gångvägen har en lätt lutning.