Teatern Mimers Hus

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
 • Av och påstigningsplats
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 35m
 • Av- och påstigningsplatsen är 18m från entrén
 • Belysning finns
Trottoarkanten vid av- och påstigningsplatsen
 • Trottoarkant
 • Trottoarkantens höjd är 10cm
Gångvägen
 • Gångvägen från av och påstigningsplats
 • Gångvägens bredd är 3m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn
 • Gångytan lutar 3% i sidled
 • Belysning finns
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
Cykelväg vid gångväg
 • Cykelbana från av o påstigningsplats
 • Cykelväg som korsar gångvägen finns