Behrn Arena Idrottshuset

Ingång

Skylt på vägg
 • Väggskylten

  bilden på väggskylten vid entren

Slagdörren
 • ytan utanför slagdörr

  bilden på ytan utanför entren

 • glassdörr - dörrens fria bredd

  bild på öppnade entredörr

Gångmatta innanför dörr
 • gångmatta och skrapgaller

  bilden på gångmatta och skrapgaller

Skrapgaller innanför dörr
 • Entre dörren - skrapgaller innanför

  bilden på skrapgaller innanför entre dörren

Slagdörr öppnas manuellt
 • entredörren och hinder

  bilden på entredörren och den närmaste hinder i förhållande

Slagdörr öppnas med manöverdon
 • manöverdonet utanför entre dörren

  bilden på manöverdom och omgivningen utanför entredörr

 • manöverdonet innanför entre dörren

  bilden på manöverdonet innanför entredörren som är blockerad utav grinden när den är öppen

Slagyta
 • Entredörren - öppen slagdörr

  bilden visar öppen entredörr och hur den öppnas i gångstråk

Orienteringstavla utan tal
 • Orienteringstavla

  bilden på Orienteringstavla med karta