Stenungsbaden Yacht Club

Behandlingsrum

Slagdörr
  • Dörröppning
  • Dörröppningens fria bredd är 74cm
  • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,85NCS mot omgivande vägg
  • Tröskelns höjd är 2cm
  • Höjdskillnaden till avfasningen är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
  • Avstånd till närmaste hinder
  • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
  • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
  • Belysning
  • Ljudmiljön är bullrig
  • Ljudet får en kort efterklang
  • Belysningen är bländfri
  • Belysningen är ojämn
  • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
  • Rummet städas 7 gånger per vecka
  • Heltäckande textilmatta finns inte
  • Det finns akustiskt utrymningslarm
Assistanshundar
  • Symbol för assistanshundar
  • Ingen assistanshund är tillåten i lokalen
Pälsbärande djur
  • Symbol för päslsdjur
  • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
  • Gångyta
  • En gångyta är hårdgjord, jämn
  • En gångyta är 110cm bred
Sittplats
  • Sittplats
  • Sittplatsens sitthöjd är 46cm
  • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
  • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Behandlingsbänk
  • Behandlingsbänk i SPA
  • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 55cm
  • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 85cm