Göteborgs stadsmuseum

Passage till utställningsrum (mot vikingar)

Inomhusmiljö
  • Brandlarm

    Akustiskt brandlarm

Gångytan
  • Passage mot Urbanum

    Passage mot Urbanum