Värmestuga Rödkullen

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Avstigningsplats Rödkullen

    Busshållplatsen längs med vägen vid Rödkullens skidområde.

Gångvägen
  • Gångväg från av-påstigningsplats och parkering till liftkortskassa/värmestuga.

    Gångväg från av-påstigningsplats och parkering till liftkortskassa/värmestuga. Ytan är pistad av pistmaskin men underlagets jämn- och hårdhet kan variera under säsongen.