ABF Sjuhärad i Tranemo

Reception

Sittplats
  • Besöksstol
  • Sittplatsens sitthöjd är 47cm
  • Det finns ryggstöd på sittplatsen
  • Det finns inte armstöd på sittplatsen
  • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
  • Hörselteknisk utrustning är flyttbar teleslinga
  • Personal finns som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
  • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
  • Personal finns som har kunskap om befintliga hjälpmedel och utrustning, samt hur den används
  • Bildtelefon finns inte