Bräcke Diakoni vårdcentralen Lokstallarna

Väntrum

Inomhusmiljö
 • Belysningen i väntrummet är bländfri och jämn

  Belysning i väntrum

Assistanshundar
 • Ledarhund är välkommen till vårdcentralen, kontakta personal inför besök

  Ledarhund.

Pälsbärande djur
 • Ledarhund är tillåtet men inte övriga pälsdjur

  Ledarhund är tillåtet men inte övriga pälsdjur

Gångytan
 • Gångytan i väntrummet är hårdgjord och jämn

  Gångyta

Sittplats
 • Sittplatserna i väntrummet har en sitthöjd på 44 centimeter samt har ryggstöd och armstöd.

  Sittplatser

 • Sittplatserna i väntrummet har en sitthöjd på 44 centimeter

  Sittplats

Lek
 • En del av väntrummet är lekhörna. Leksaker kan förekomma på golvet

  Lekhörna