Allékliniken Sleipner Vårdcentral, Borås

Passage (Efter hiss och trappa till klinik)

Passageöppning
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,16NCS mot omgivande vägg
 • Tröskelns höjd är 1cm
Skylt vid dörr
 • Dörrskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 186cm från underlaget
 • Skylt finns placerad på dörr
 • Skylt finns inte placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,03NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 70mm
Slagdörr
 • Dörröppning
 • Dörröppningens fria bredd är 96cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,25NCS mot omgivande vägg
Enfärgad, bred markering över glasruta
 • Bred markering över glasruta
 • Markeringens underkant är placerad 92cm över underlaget
 • Markeringens överkant är placerad 107cm över underlaget
 • Markeringens färg är grå
 • Tröskelns höjd är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Entré dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 69cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför dörren
 • Manöverdon insidan dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 94cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 47cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,50NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 21s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 94cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 151cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,09NCS