Veddö Vandringsled

Stig (Vidare till orienteringstavla)

Stig utan särskild mötesplats
  • Stig
  • Gångvägens bredd är 295m
  • Gångvägens underlag är hårdgjord, halkig, ojämn
  • Gångytan längslutning är 7,4%
  • Gångytan är 121,4m lång
  • Belysning finns inte
  • Lutningen i längsriktning är 0,3%
  • Lutningens sträckning är 121,4m
  • Ytan efter lutningens slut är 3m lång
  • Ytan efter lutningen lutar 0,8% i sidled