Fängelset

Dagrum (alternativ ingång utan ramp)

Trappa
 • Trappan
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappan
 • Trappan
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 108cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 24cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Trappans steg är 35cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn
Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 81cm
 • Ledstången sträcker sig 21cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Ledstång
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Slagdörren
 • Fria ytan utanför dörren
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 110cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.2% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.3% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 8.5cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Avstånd till närmaste. Hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 19cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 105cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.04NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 9cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytans bredd
 • Vändutrymme
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 138cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 250cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Utskjutande föremål
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0.03NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är kännbar med teknikkäpp
Utskjutande föremål i gångstråk
 • Skumsläckare
 • Det utskjutande föremålet har en fri höjd på 52cm
 • Det utskjutande föremålet har 0.35NCS i kontrast upptill
 • Det utskjutande föremålet har 0.35NCS i kontrast nedtill
 • Det finns inte markering nedtill som är kännbar med teknikkäpp på det utskjutande föremålet
Sittplats
 • Stolar
 • Sittplatsens sitthöjd är 82cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 109cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 111cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 60cm
 • Fri bredd under bordet är 77cm
Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • Trappan
 • Det är 19st trappsteg till vilplan
 • Trappan är svängd
 • Trappan är 117cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.06NCS
 • Trappans steg är 15cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.06NCS
 • Trappans steg är 29cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn
Ledstång höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån
 • Höger ledstång är inte funktionell pga den stora draperi som hänger över den.
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 27cm förbi nedersta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstång vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 91cm
 • Ledstången sträcker sig 35cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 38cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.04NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
 • Fri höjd under bordet är 69cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 72cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 120cm
 • Fri bredd under bordet är 133cm