Närhälsan Trollhättan Rehabmottagning

Parkering och gångväg

Handikapparkeringsplatsen utmed gata
 • Handikapparkering
 • Handikapparkeringsplatsen är markerad med skylt med symbol, marksymbol, markering av ruta
 • Handikapparkeringsplatsen lutar i längsled 2,1%
 • Handikapparkeringsplatsen är 3m lång
 • Underlaget på handikapparkeringen är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Handikapparkeringsplatsen lutar 2,9% i sidled
 • Handikapparkeringen är 2,7m från entrén
 • Belysning finns inte
Trottoarkanten
 • Trottoarkanten
 • Avfasningen på trottarkanten är 296cm bred
 • Höjdskillnad till avfasningen är 0cm
 • Trottoarkantens avfasning har en lutning på 6,0%
 • Avståndet mellan parkeringsplats och avfasning är 3m
Gångvägen från handikapparkering till entré
 • Ledstråk
 • Kännbart ledstråk finns
 • Ledstråkets ljushetskontrast är 0,14NCS mot underlag
Gångytan
 • Gångytan
 • Gångvägens bredd är 1.83m
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn, halksäker
 • Gångytan lutar 2,0% i sidled
 • Belysning finns inte
 • Ränndal som inte är övertäckt finns inte
 • Den hårdgjorda och släta gångytan är 1m