Donsö skola F-5

Ingång (Huvudingång)

Enskilt steg
 • Enskilt steg utanför entrén
 • Stegets höjd är 12cm
 • Stegets ljushetskontrast är 0.45NCS mot omgivningen
Rampen
 • Ramp utanför entrén
 • Rampen lutar 6.4%
 • Lutningen på rampen är 2.25m lång
 • Rampen är 240cm bred
 • Rampen lutar 1.6% i sidled
 • Förankringen på rampen är permanent
 • Rampens underlag är hårdgjord, jämn
 • Rampens nedersta del har en kontrastmarkering på 0.25NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens nedersta del
 • Rampens översta del har en kontrastmarkering på 0NCS
 • Det finns inte en kännbar markering av rampens översta del
 • Ett avåkningsskydd är en vägg
 • Ett avåkningsskydd är en kant
Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång sett nerifrån
 • Ledstångens höjd är 82cm
 • Ledstången sträcker sig 9cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.25NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Slagdörren
 • Fria ytan utanför entrédörren
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 217cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 240cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.35% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 4.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 86cm
 • Belysning finns
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 185cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.61% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.17% i längsriktning
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Dörrmarkering i ögonhöjd för sittande
 • Markeringen är placerad 95cm över golv
 • Markeringen är placerad 0cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0NCS
 • Markeringen är placerad 150cm över golv
 • Ljushetskontrast mellan markeringens färger är 0,75NCS
Tröskel
 • Tröskel i entrédörr
 • Tröskelns höjd är 2.5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.7cm
Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgalller innanför dörren
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon utanför dörren
 • Manöverdonet innanför dörren
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 89cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 99cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.6NCS
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns inte
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.4NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 6s
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 89cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 4cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0.55NCS
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden