Fängelset

Konsertsal

Av- och påstigningsplatsen
 • Av och påstigningsplats
 • Av- och påstigningsplatsens längd är 6m
 • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
 • Belysning finns inte
Trappa
 • Trappan
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappan
 • Trappan
 • Det är 6st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 190cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.02NCS
 • Trappans steg är 11.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.02NCS
 • Trappans steg är 31cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord
Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång
 • Ledstångens höjd är 110cm
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi nedersta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan nedersta delen.
 • Ledstång som slutar tvärt vid nedersta delen finns
 • Markering vid ledstångens slut nertill finns inte
 • Ledstången sträcker sig 0cm förbi översta delen
 • Ledstången slutar 0cm innan översta delen
 • Ledstång som slutar tvärt vid översta delen finns
 • Det finns inte markering upptill vid ledstångens slut
 • Ledstångens kontrast är 0.6NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns
Slagdörren
 • Svängrum ytan utanför dörren
 • Dörröppningens fria bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 193cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 145cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 1.7% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 2.0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 138cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.02NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.4NCS mot omgivande vägg
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 250cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.05% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0.02% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 1.8cm
Dörrmatta innanför dörr
 • Dörrmatta innanför
 • Dörrmattan är tunn
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 58cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 135cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.5NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 7cm
Slagdörren
 • Fri yta utanför slagdörren
 • Dörrens bredd
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 180cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 170cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.6% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0.2% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 120cm
 • Belysning finns inte
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.1NCS mot dörrkarmen
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 220cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 2.8% i längsriktning
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 5cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 2cm
Skrapgaller innanför dörr
 • Skrapgaller
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Manöverdon
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 83cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 72cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0.1NCS
Slagyta
 • Dörren öppnas utåt
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0.2NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 19s
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden
Passageöppning
 • Passageöppningen
 • Dörröppningens fria bredd är 150cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.6NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 0.5cm
Inomhusmiljö
 • Belysningen
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är ojämn
 • Det finns inte möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Vändutrymme
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Podium
 • Podiet
 • Podiets kant har ljushetkontrast 0NCS
 • Hörselteknisk utrustning som innefattar podiet finns
Trappa
 • Trappa till podiet
 • Trappan
 • Trappan kompenseras av ingenting
Trappa
 • Trappan
 • Det är 5st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 99cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 19.5cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.6NCS
 • Trappans steg är 25cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är jämn
Sittplats
 • Sittplats som är flyttbar
 • Sittplatsens sitthöjd är 44cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Lösa sittplatser
 • Lösa sittplatser
 • Sittplats är flyttbar
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Stolens sitthöjd är 44cm
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Fri passage vid sittande personer
 • Det finns inte fasta sittplatser
 • En gångyta är 300cm bred
 • En gångyta är 300cm bred
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Den fria ytan lutar 0.2% i längsriktning
 • Den fria ytan lutar 0.4% i sidled
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen