Fängelset

Av- och påstigning med gångväg

Av- och påstigningsplatsen
  • Av och påstigningsplats
  • Av- och påstigningsplatsens längd är 8m
  • Av- och påstigningsplatsen är 2m från entrén
  • Belysning finns inte