Skövde kulturhus

Konferensrum (Freja (stor))

Passageöppning
 • passagesöppningens bredd

  passagesöppningens bredd

Tröskel
 • tröskel i dörren

  tröskel i dörren

Inomhusmiljö
 • belysning i konferenssalen

  belysning i konferenssalen

Gångytan
 • gångytan i konferenssalen

  gångytan i konferenssalen

Sittplats
 • stol i konferenssalen

  stol i konferenssalen

Bord
 • bord i konferenssalen

  bord i konferenssalen

Passageöppning
 • passagesöppningens bredd

  passagesöppningens bredd

Tröskel
 • tröskel i dörren

  tröskel i dörren