Caroli församlinghem

Samlingsrum (Våning 2 - Musiksalen)

Slagdörr
 • Dörröppningens fria bredd är 61 cm.
 • Dörröppningens fria bredd är 61cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.35NCS mot omgivande vägg
Slagdörr öppnas endast manuellt
 • Dörren har inte dörrstängare.
 • Dörrhandtaget är placerat 0cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
 • Dörr öppnas på begäran av personal, kort eller nyckel.
Inomhusmiljö
 • Belysningen i lokalen är jämn och bländfri.
 • Ljudmiljön är hög
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan är hårdgjord och jämn och bredden är 140 cm.
 • Vändmöjlighet finns och den gångytan är 140 cm bred.
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 140cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 257cm
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.