Fängelset

Entréutrymme

Inomhusmiljö
 • Belysning i entréhallen
 • Gångmatta
 • Utrymnings larm
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är ojämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan
 • Vändutrymme i entrén
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är jämn
 • En gångyta är 300cm bred
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns inte ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 49cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 53cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 47cm
 • Fri bredd under bordet är 115cm
Handikapptoalett
 • Gemensamt utrymme i entrén
 • Typ av toalett är en toalett i utrymmet
Slagdörr
 • Vändutryme
 • Dörröppningens fria bredd
 • Låset
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
 • Dörrlåset är engreppslås
Dörrkontrast
 • Dörrkontrast
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskelns höjd
 • Tröskelns höjd är 1cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 300cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets totala ytan
 • Toalettstolen sitthöjd
 • Spegel
 • Torkpapper
 • Bredden är 250cm
 • Längden är 300cm
 • 60cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 76cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 46cm
 • Sittring av hårt material finns inte
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns inte
 • Spegelns underkant är 122cm från golvet
 • Spegelns överkant är 178cm från golvet
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 130cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 100cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 2 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80cm
Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden
 • Avståndet mellan armstöden är 66cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 82cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 50cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns inte draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • Nödlarm
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns inte
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns
Nödlarm på vägg
 • Lågplacerad Nödlarm
 • Högt placerad Nödlarm på väggen
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 28cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 129cm från golv