Willys Tranås

Ingång (Västra Vägen)

Trappa
 • Trappa
 • Trappan kompenseras av hiss
Trappan
 • Trappa
 • Det är 7st trappsteg till vilplan
 • Trappan är rak
 • Trappan är 182cm bred
 • Nedersta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.50NCS
 • Trappans steg är 18cm höga
 • Översta trappsteget har en kontrastmarkering på 0.50NCS
 • Trappans steg är 26cm djupa
 • Det finns inte utstickande plansteg
 • Trappan är hårdgjord
Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Höger ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 120cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Ledstången på vänster sida sett nerifrån
 • Vänster ledstång
 • Ledstångens höjd är 90cm
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi nedersta delen
 • Ledstången sträcker sig 20cm förbi översta delen
 • Ledstångens kontrast är 0.40NCS mot bakgrund
 • Ledstång som löper oavbrutet finns inte
Hissen
 • Hissens anropsknappar ute
 • Svängyta utanför hissen
 • Hissens svängyta övre plan
 • Hissen
 • Anropsknappen är placerad 90cm över underlaget
 • Funktionens ljushetskontrast är 0.10NCS mot bakgrunden
 • Funktionen är tryckknapp
 • Den fria ytans längd är 300cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Djupet på hisskorgen är 210cm
 • Hisskorgens bredd är 110cm
 • Hiss som öppnas ut mot nedåtgående trappa finns inte
Dörrkontrast
 • skjutdörrens kontrast
 • Skjutdörrens kontrast mot vägg (övre plan)
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.15NCS mot omgivande vägg
Skjutdörren
 • Skjutdörrens fria bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 90cm
Skjutdörren öppnas med manöverdon
 • Skjutdörrens manöverdon utanför hissen
 • Närmaste hinder övre plan
 • Manöverdon insida hiss
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 90cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 30cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 105cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 50cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0NCS
Vid stängning
 • Säkerhetssensor
 • Skjutdörrens öppenhet
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 10s
Manöverpanelen i hissen
 • Hissknappar
 • Hissens nödlarm
 • Hissknapparna är 3cm stora
 • Typen på hissknappar är touchknapp
 • Hissknapparna har varken relief eller punktskrift som kännbar markering
 • Hissknapp finns inte som behöver hållas intryckt under hela färden
 • Nödlarm finns placerat vid eller på manöverpanelen
 • Larmknapp som är visuellt markerad finns
 • Kännbar markering finns på knapp för nödlarm
 • Larminstruktion på lättbegriplig svenska finns
 • Larminstruktion på punktskrift finns inte
 • Larminstruktion som bildsymbol finns inte
 • Visuell bekräftelse på att larm gått fram finns inte
 • Akustisk bekräftelse på att larm gått fram finns
 • Larminstruktion på engelska finns inte
Manöverpanelen i hissen
 • Hissens manöverpanel
 • Översta knappraden är placerad 110cm från golvet
 • Nedersta knappraden är placerad 100cm från golv
 • Avståndet mellan manöverpanelen och hörnet vid dörren är 60cm
 • Manöverpanelen är plan mot vägg
 • Hissknappen är plan mot vägg
 • Visuell information om våningsplan finns inte
Olika verksamheter finns på olika våningsplan
 • Skylt med våningsinformation i hissen
 • Skylt med information om verksamheterna finns
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Skyltens belysning är bländfri
 • Underkanten på skylten är placerad 30cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 260cm från underlaget
Utformning av väggskylt
 • Väggskylt har text
 • Skyltens ljushetskontrast är 0.80NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 200mm
Skjutdörren utifrån och in
 • Fria ytan utanför skjutdörren
 • Skjutdörrens fria bredd
 • Fria ytan innanför skjutdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan utanför dörren lutar 0% i längsriktning
 • Dörröppningens fria bredd är 100cm
 • Belysning finns
 • Svängrumsytans bredd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytans längd innanför dörren är 200cm
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i sidled
 • Svängrumsytan innanför dörren lutar 0% i längsriktning
Dörrkontrast
 • skjutdörrens kontrast
 • Skjutdörrens kontrast mot vägg
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.75NCS mot omgivande vägg
Skrapgallret utanför dörren
 • Skrapgaller utanför skjutdörren
 • Skrapgallret är infälld i nivå med underlag
Gångmattan innanför dörren
 • Gångmatta innanför skjutdörr
 • Gångmattan är lös
Skjutdörren öppnas automatiskt
 • Säkerhetssensor
 • Säkerhetssensor
 • Skjutdörrens öppenhet
 • Säkerhetssensor finns vid stängning
 • Passagetiden är 5s
Entré
 • Rökfritt
 • Det finns inte anvisad plats för rökning
 • Rökplatsen finns inte placerad så att rök kan undvikas i entrén eller byggnaden