Fängelset

Passage från entréutrymme till samlingsrum ( dagrummet )

Passageöppning
  • Passageöppning
  • Dörröppningens fria bredd är 108cm
  • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0.65NCS mot omgivande vägg