Vänersborgs Museum Övre Källarplan

Utställningsrum (Vaktmästarbostad)

Passageöppning
 • Passageöppning
 • Dörröppningens fria bredd är 73cm
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,24NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskel
 • Tröskelns höjd är 3cm
Inomhusmiljö
 • Belysning i utställningsrum
 • Ljudmiljön är låg
 • Ljudet får en lång efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är inte tillgänglig
 • Rummet städas 2 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns inget utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångyta
 • Vändyta
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 184cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 137cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 123cm
Sittplats
 • Sittplats
 • Sittplatsens sitthöjd är 45cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns inte armstöd på sittplatsen
Belysning av föremål
 • Belysning av föremål
 • Föremål som är väl belysta finns
 • Det finns inte möjlighet att själv reglera belysningen
Utställning
 • Passage mellan utställningsföremål
 • En gångyta är 117cm bred
 • 0% av utställningen har hörbar information om föremålen och det som visas
 • Information på lättläst svenska finns inte
 • 100% av utställningen eller föremålen får besökare vidröra eller finns kännbar kopia