Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Väntrum

Inomhusmiljö
 • Belysningen i väntrummet
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i väntrummet
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165,7cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 202cm bred
 • Vissa partier har begränsad gångyta med en bredd på 57,5cm
Sittplats
 • Sittplats i väntrummet
 • Sittplatsens sitthöjd är 39cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Sittplats
 • Sittplats i väntrummet
 • Sittplatsens sitthöjd är 47,5cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Bord
 • Bord
 • Fri höjd under bordet är 60,2cm
 • Bordsskivans höjd från golvet är 73,6cm
 • Djupet på utrymmet under bordet är 61,5cm
 • Fri bredd under bordet är 91,5cm
Lek
 • Lekhörna
 • Lekhörna finns
 • Materialet är anpassat för åldrarna 0-5 år