Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Behandlingsrum

Slagdörr
 • Dörröppningens bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 89,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
Tröskel
 • Tröskelhöjd
 • Tröskelns höjd är 0,8cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 3,5cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Inomhusmiljö
 • Belysningen i behandlingsrummet
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländfri
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i behandlingsrummet
 • Utrymme att vända
 • En gångyta är hårdgjord, jämn, halksäker
 • En gångyta är 125,5cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 165cm bred
Sittplats
 • Sittplats i behandlingsrummet
 • Sittplatsens sitthöjd är 45,3cm
 • Det finns ryggstöd på sittplatsen
 • Det finns armstöd på sittplatsen
Behandlingsbänk
 • Behandlingsbänk
 • Lägsta höjd på nedsänkt behandlingsbänk är 49,1cm
 • Högsta höjd på upphöjd behandlingsbänk är 83,3cm
 • Tillgång till personlyft på plats finns inte
 • Det finns inte flyttbar personlyft som kan lånas in vid förfrågan