Ruddalens skrinnarhall

Gångväg

Gångväg
 • Kännbart ledstråk finns inte

  Kännbart ledstråk finns inte

Gångväg
 • Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn och halksäker

  Gångvägens underlag är hårdgjord, jämn och halksäker

Trappa
 • Trappan kompenseras av ramp

  Trappan kompenseras av ramp

Trappan
 • Trappan till isbana

  Trappan till isbana

Ledstången på höger sida sett nerifrån
 • Ledstången på höger sida sett nerifrån

  Ledstången på höger sida sett nerifrån

Rampen
 • Rampen till isbana

  Rampen till isbana

Ledstången höger sida sett nerifrån
 • Ledstången på höger sida sett nerifrån

  Ledstången på höger sida sett nerifrån

Ledstången vänster sida sett nerifrån
 • Ledstången på vänster sida sett nerifrån

  Ledstången på vänster sida sett nerifrån