Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Receptionshall

Inomhusmiljö
 • Belysningen i receptionen
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i receptionen
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 125cm bred
 • Vändmöjlighet finns inte
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 153cm bred
Löst föremål i gångstråk
 • Löst föremål i gångytan
 • Det finns löst föremål i gångstråk
Köautomat
 • Köautomat
 • Visuell nummerinformaftion
 • Avståndet till det närmaste föremålet är 191,5cm
 • Funktionens ljushetskontrast är 0,38NCS mot bakgrunden
 • Funktion finns som är lättmanövrerad
 • Det finns lättbegripliga instruktioner
 • Funktionen är nummerlapp
 • Funktionen är placerad 140cm över underlag
 • Den fria ytans längd är 191,5cm
 • Den fria ytans bredd är 300cm
 • Det finns inte akustisk information
 • Det finns visuell information
 • Kösystem finns inte som anger könummer akustiskt
 • Det finns kösystem som anger könummer visuellt
Disk med fast höjd
 • Receptionsdisk
 • Höjden på disken är 111cm
 • Längden på disken är 170cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,15NCS
Höj- och sänkbar disk
 • Höj och sänkbar receptionsdisk
 • Längden på disken är 82,5cm
 • Benutrymmets djup är 0cm
 • Välbelyst reception finns
 • Lägsta höjden på receptionsdisken är 67,8cm
 • Högsta höjden på disken är 109,4cm
 • Diskens ljushetskontrast mot bakgrund är 0,5NCS
Receptionen
 • Hörselteknisk utrustning finns inte
 • Hjälpmedel och specialutrustning finns inte
 • Hörselteknisk utrustning finns inte i lokalen.
 • Regelbunden kontroll av den hörseltekniska utrustningens funktion finns inte
 • Personal finns inte som har kunskap om den hörseltekniska utrustningen
 • Kommunikationshjälpmedel finns
 • Dator vid receptionsdisk finns
 • Läsplatta vid receptionsdisk finns inte
 • Typ av kommunikationshjälpmedel som finns är google translate, dator
 • Det finns inte hjälpmedel eller specialutrustning
 • Rutiner för tolkning finns
 • Separat väntrum för tolk finns inte
 • Det finns tillgång till ledsagning
Flyttbar kortläsare
 • Flyttbar kortläsare
 • Flyttbar kortläsare finns
 • Det finns en kännbar punkt på femman i knappsatsen
 • Knappsatsens ljushetskontrast är 0,23NCS
 • Möjlighet att betala med kontanter finns