Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Handikapptoalett

Skylt vid dörr
 • Dörrskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 131,6cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 142,4cm från underlaget
 • Skylt finns inte placerad på dörr
 • Skylt finns placerad bredvid dörr på samma sida som dörrhandtaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,81NCS mot bakgrunden
 • Relief finns inte på skylten
Slagdörr
 • Slagdörren
 • Svängrumsytans bredd utanför dörren är 137,6cm
 • Svängrumsytans längd utanför dörren är 300cm
 • Dörröppningens fria bredd är 86,7cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0,35NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0NCS mot omgivande vägg
 • Dörrlåset är lås som kräver flera handrörelser
Tröskel
 • tröskel
 • Tröskelns höjd är 1cm
 • Höjdskillnaden till avfasningen är 0cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • manuell dörr
 • Dörrhandtaget är placerat 40cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns inte på dörren
Handikapptoalettens utformning
 • Toalettgolvets totala ytan
 • avlastningshylla
 • Bredden är 220,5cm
 • Längden är 221,4cm
 • 16,4cm fri yta finns till vänster om toalettstolen sett framifrån
 • 94,7cm fri yta finns till höger om toalettstolen sett framifrån
 • Sitthöjden på toalettstolen är 47,4cm
 • Sittring av hårt material finns
 • Toalettstolen har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Avlastningshylla finns
 • Avlastningshyllans höjd är 72cm från golv
 • Avlastningshyllans längd är 44cm
 • Bredden på avlastningshyllan är 70cm
 • Spegelns underkant är 94,3cm från golvet
 • Spegelns överkant är 194,7cm från golvet
 • Kroken har höjden 134,3cm
 • Kroken är placerad 24,8cm från hörn
 • Tvålen är oparfymerad
 • Doftblock eller liknande som avger doft finns inte
 • Torkmöjlighet finns 109,3cm från golvet
 • Torkmöjlighet är placerad 21,9cm från hörn
 • Torkmöjligheten är papper som rivs av
 • Visuellt utrymningslarm finns inte
 • Städlista finns inte
 • Städfrekvensen per vecka är 5 gånger
Armstöd till höger sett framifrån
 • Höger armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 79,8cm
 • Toalettpappershållare finns på armstöd utan att inkräkta på utrymme för sittande
Armstöd till vänster sett framifrån
 • Vänster armstöd
 • Armstöd är uppfällbart
 • Armstödets höjd är 80,9cm
Armstöd
 • Avståndet mellan armstöden
 • Avståndet mellan armstöden är 62,7cm
Handfat
 • Handfat
 • Överkanten på handfatet är 89,5cm från golvet
 • Avloppsrörets centrum är placerat 49,9cm från sidovägg
 • Vattenlås och rör finns draget in i vägg eller åt sidan
 • Handfatet har ljushetskontrast 0NCS mot bakgrunden
 • Handfatet har engreppsblandare med spak
Nödlarm
 • nödlarm finns
 • Nödlarm som larmar med ljussignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som larmar med ljudsignal utanför dörr finns
 • Nödlarm som går under öppettid till ständigt bemannad reception eller liknande finns inte
 • Personal som har instruktion för åtgärd vid nödlarm finns
 • Dörr som kan låsas upp utifrån utan speciellt redskap eller nyckel vid nödlarm finns
Nödlarm med sladd
 • Nödlarm med sladd finns inte
 • Nödlarm med tryckknapp på sladd finns inte
Nödlarm på vägg
 • Lågt placerad nödlarm på vägg
 • Högt placerat Nödlarm
 • Lägre nödlarm på vägg är placerat 21,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 21,5cm från golv
 • Nödlarm på vägg är placerat 72cm från golv