Järnhälsan Vårdcentral, Centrum

Passage (Från hiss trappa till reception)

Slagdörr
 • Dörröppningens bredd
 • Dörröppningens fria bredd är 86,3cm
 • Dörrbladet har en ljushetskontrast på 0NCS mot dörrkarmen
 • Dörrkarmen har en ljushetskontrast på 0,2NCS mot omgivande vägg
Enfärgad markering på glasytan i ögonhöjd för sittande
 • Markering i ögonhöjd för sittande
 • Markeringen är placerad 100,6cm över golv
 • Markeringens färg är grå
Tröskel
 • Tröskelhöjd
 • Tröskelns höjd är 1,7cm
Slagdörr öppnas manuellt
 • Dörrhandtagets avstånd till närmaste hinder
 • Dörrhandtaget är placerat 34cm från närmaste hinder
 • Dörrstängare finns på dörren
Slagdörr öppnas med manöverdon
 • Dörröppnare på utsidan
 • Dörröppnare på insidan
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 101,6cm över underlaget
 • Manöverdonet utanför dörren är placerat 101,7cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet utanför dörren har en ljushetskontrast på 0,12NCS
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 104,3cm över underlaget
 • Manöverdonet innanför dörren är placerat 165,8cm från närmaste hinder
 • Manöverdonet innanför dörren har en ljushetskontrast på 0,37NCS
Slagyta
 • Dörr som öppnas ut i gångytan
 • Dörr som öppnas ut i gångstråk finns
 • Slagyta finns inte som är kännbar med teknikkäpp
 • Slagytans ljushetskontrast är 0NCS
 • Säkerhetssensor finns inte vid öppnande
 • Säkerhetssensor finns inte vid stängning
 • Passagetiden är 12s
Inomhusmiljö
 • Belysning i passagen
 • Gångmatta
 • Ljudmiljön är bullerfri
 • Ljudet får en kort efterklang
 • Belysningen är bländande
 • Belysningen är jämn
 • Det finns möjlighet att skärma av bländande dagsljus
 • Typ av rengöringsprodukter är oparfymerad
 • Rummet städas 5 gånger per vecka
 • Heltäckande textilmatta finns inte
 • Gångmattan är tunn, lös
 • Det finns akustiskt utrymningslarm
 • Ledarhund, Servicehund, Signalhund är tillåten i lokalen
 • Övriga pälsbärande djur är inte tillåtet
Gångytan
 • Gångytan i passagen
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 215cm bred
 • Vändmöjlighet finns
 • En gångyta är hårdgjord, jämn
 • En gångyta är 253cm bred
Fast föremål i gångstråk
 • Fast föremål i gångytan
 • Markeringen har en ljushetskontrast på 0,11NCS mot bakgrunden
 • Markeringen är inte kännbar med teknikkäpp
Skylt på vägg
 • Väggskylt
 • Underkanten på skylten är placerad 140cm från underlaget
 • Överkanten på skylten är placerad 170cm från underlaget
 • Skyltens ljushetskontrast är 0,8NCS mot bakgrunden
 • Skylten har varken relief eller punktskrift
 • Storlek på versaler är 20mm